Zapraszamy na szkolenie dla wnioskodawców działania 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów, Systemy gospodarowania wodami opadowy

30-09-2019, 12:37

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie potencjalnych wnioskodawców biorących udział w 4. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów, Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Szkolenie odbędzie się 24 października 2019 roku w godz. 10.00 - 15.00 w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, sala 102.

Podczas szkolenia zostanie omówiony m.in.: regulamin konkursu, kryteria wyboru projektów, sposób wypełnianie wniosku o dofinansowanie, moduł Generatora wniosków o dofinansowanie.

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą Formularza on-line do dnia 18 października 2019 r.

Wstępna agenda szkolenia znajduje się tutaj.