Szkolenie w dniu 24.10.2019 r. - odwołane

21-10-2019, 11:13

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o odwołaniu szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców biorących udział w 4. naborze wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020, 5. typ projektów, Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, które było zaplanowane w dniu 24 października 2019 roku w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie.