Zaakceptowana lista rankingowa w ramach konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19

28-02-2020, 08:47

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19, zgodnie z pkt. 75 Regulaminu ww. konkursu publikuje zaakceptowaną w dniu 25 lutego 2020 r. przez Ministerstwo Klimatu listę rankingową projektów ww. konkursu.

 

Zaakceptowana lista rankingowa w ramach konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19