Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 wraz ze składem KOP

02-04-2020, 06:47

 

NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-504/19 poniżej publikuje zaakceptowaną przez Ministra Klimatu listę projektów wybranych do dofinansowania oraz Skład Komisji Oceny Projektów.

 

LISTA PROJEKTÓW

SKŁAD KOMISJI OCENY PROJEKTÓW