Zaakceptowana lista rankingowa w ramach konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20

03-02-2021, 10:38

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20, zgodnie z Regulaminem ww. konkursu publikuje zaakceptowaną w dniu 2 lutego 2021 r. przez Instytucję Pośredniczącą listę rankingową projektów ww. konkursu.