Lista projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 wraz ze SKO Projektów

05-03-2021, 15:46

NFOŚiGW jako Instytucja Organizująca Konkurs nr POIS.02.01.00-IW.02-00-505/20 poniżej publikuje zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz Skład Komisji Oceny Projektów.

 

[Lista projektów wybranych do dofinansowania] [Skład Komisji Oceny Projektów]