Wprowadzenie korekty numeru konkursu

14-12-2016, 12:33

W związku z ograniczeniami technicznymi systemu informatycznego SL konieczne było wprowadzenie korekty numeru konkursu.

Zmianie uległ wyłącznie numer konkursu z POIS.02.01.00-IW-02-00-502/16 na POIS.02.01.00-IW-02-00-502/17 .

Zmiana nie rzutuje na warunki konkursu. Załączone dokumenty i formularze zostały odpowiednio zaktualizowane, do stosowania.

Link do konkursu