Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16

20-12-2016, 14:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z pkt. 88 Regulaminu konkursu nr POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16 poniżej publikuje zaakceptowaną w dniu 16 grudnia 2016 r. przez Ministerstwo Środowiska listę rankingową projektów.

Zaakceptowana lista rankingowa projektów w ramach konkursu POIS.02.01.00-IW-02-00-501/16