Uzupełnienie dokumentacji o Katalog przykładowych zmian, które nie powodują istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie.

01-02-2017, 13:28

Uprzejmie informujemy, że dokumentacja Konkursu została uzupełniona o:
Katalog przykładowych zmian, które nie powodują istotnej modyfikacji wniosku o dofinansowanie.