Zakończenie oceny projektu w ramach naboru pozakonkursowego nr POIS.01.03.01-IW.03-00-P02/18 dla Działania 1.3

04-02-2019, 08:46

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała pozytywny wynik oceny projektu nr POIS.01.03.01-00-0001/18 pn. „Termomodernizacja budynku Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w Warszawie”, złożonego przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przekazała rekomendację do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Koszt całkowity przedsięwzięcia: 12,6 mln zł. Wnioskowane dofinansowanie: 12,4 mln zł (12 43 007,00 zł ze środków Funduszu Spójności). Projekt, rozpoczęty 20 sierpnia 2018 r., powinien zakończyć się do 31 stycznia 2021 r. W wyniku oceny wniosku o dofinansowanie projekt uzyskał 13 punktów.

 

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektu (KOP):

Przewodnicząca KOP: Justyna Koźbiał

Zastępcy Przewodniczącej KOP: Beata Michalska, Witold Retke, Piotr Benedykciuk, Marek Ryńca, Piotr Makuch, Teresa Majewska, Artur Pachulski, Emil Świerczyński

Sekretarz KOP: Julia Rochala-Wojciechowska

Z-ca Sekretarza: Patrycja Pelc

Członkowie KOP: Renata Abłam, Katarzyna Borowska, Agata Jutrzenka, Leszek Katkowski, Andrzej Krysiak, Janusz Mikułowski, Piotr Obłękowski, Patryk Olszówka, Ewa Podgórska, Mariola Ptaszkiewicz, Karolina Puławska-Cielusek,  Katarzyna Siwkowska, Anita Smolińska, Marzena Wałęga, Mirosław Czaja, Małgorzata Głowacka, Iwona Kudła, Piotr Ruciński, Krzysztof Karasiewicz, Katarzyna Banasiewicz, Marta Chojnicka-Szymaniak, Ewa Gołębiowska, Bartosz Januszewski , Krzysztof Karasiewicz, Katarzyna Karwala, Michał Muszyński , Michał Niewiadomski , Mariusz Przeczka , Andrzej Talar, Sylwia Werbanowska, Jan Krzysztof Wielgus, Rafał Konarski, Łukasz Korporowicz, Katarzyna Marzec-Dopierała, Izabela Nadolska, Agnieszka Pietrasińska, Renata Równicka, Marta Sochańska, Janusz Uziębło, Anna Wojtysiak , Piotr Zajączkowski, Leszek Żuraw, Monika Smędzik, Marta Cerkownik, Dorota Smuk, Izabela Piaskowska, Justyna Łojek , Małgorzata Molęda, Janusz Topolski

Umowa o dofinansowanie dla projektu podpisana została w dniu 28 grudnia 2018 r. przez  pana Tomasza Kowalczyka - Dyrektora Biura Administracji w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz pana Piotra Woźnego - Zastępcę Prezesa Zarządu NFOŚiGW, w siedzibie  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.