Szkolenie Poddzialanie 1.3.1

14-06-2017, 08:41

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego w dniu 12.06.2017 r. dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej