Skład Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-001/16

26-06-2019, 09:03

Realizując zapisy § 11 ust. 3 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-001/16, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania

sklad kop dla poddzialania 1.3.1 - i konkurs.pdf
sklad kop dla poddzialania 1.3.1 - i konkurs.pdf - (332,56 KB) Skład KOP dla Poddziałania 1.3.1 - I konkurs