Aktualizacja listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

10-10-2018, 10:27

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z Regulaminem konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, poniżej publikuje aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych.

Powodem aktualizacji jest rozpatrzenie protestów złożonych w związku z wynikami oceny formalnej.

Pliki do pobrania