Lista częściowa nr 1 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

15-11-2018, 11:56

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2018 r. listę częściową nr 1 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania