Lista częściowa nr 2 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

05-12-2018, 09:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 4 grudnia 2018 r. listę częściową nr 2 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania