Lista częściowa nr 3 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

19-12-2018, 08:40

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 grudnia 2018 r. listę częściową nr 3 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.