Lista częściowa nr 4 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

14-01-2019, 10:06

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 stycznia 2019 r. listę częściową nr 4 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania