Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi

31-01-2019, 11:32

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ukazał się komunikat z informacją dla beneficjentów środków UE, w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi.

Komunikat znajduje się pod adresem: http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymidla-projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow

Na stronie zamieszczony został również wzór „Wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi określonymi dla jednolitych części wód”.