Lista częściowa nr 5 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

08-02-2019, 12:35

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 7 lutego 2019 r. listę częściową nr 5 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.