Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

14-02-2019, 11:54

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuje, iż:

został przygotowany i zatwierdzony Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym w szczególności w ramach projektów realizowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Poradnik kierowany jest przede wszystkim do beneficjentów środków UE, ale może on również znaleźć zastosowanie w innych obszarach. Informacje w nim zawarte mogą być ważne zarówno dla jednostek administracji, jak i zamawiających oraz instytucji zaangażowanych w wydatkowanie środków publicznych.

Poradnik został opublikowany na stronie https://www.pois.gov.pl/  w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami (https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/dokumenty/poradnik-w-zakresie-przeciwdzialania-naduzyciom-finansowym-w-szczegolnosci-w-ramach-projektow-realizowanych-z-programu-operacyjnego-infrastruktura-i-srodowisko-2014-2020/).