Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych

03-11-2017, 11:20

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nie posiadające statusu beneficjenta (przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, po ogłoszeniu naboru).

Interpretacja IZ w sprawie wymogów dotyczących publikacji zapytań ofertowych