Lista częściowa nr 6 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

01-04-2019, 08:26

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 29 marca 2019 r. listę częściową nr 6 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania