Lista częściowa nr 7 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

24-04-2019, 10:53

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 19 kwietnia 2019 r. listę częściową nr 7 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.