Lista częściowa nr 8 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

06-05-2019, 11:00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 25 kwietnia 2019 r. listę częściową nr 8 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

 

 

Pliki do pobrania