Lista częściowa nr 10 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

19-06-2019, 14:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 17 czerwca 2019 r. listę częściową nr 10 projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania