Lista częściowa nr 11 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

03-07-2019, 09:08

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. listę częściową nr 11 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.