Rekomendacje w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych dot. udzielenia zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowa

07-08-2018, 09:31

„Instytucja Wdrażająca PO IiŚ 2014-2020 informuję, iż:

w odpowiedzi na wątpliwości dotyczące poprawności prowadzonych postępowań przygotowane zostały listy sprawdzające w zakresie poprawności zamówień publicznych udzielanych w ramach współfinansowania ze środków UE w trybie rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.

Listy sprawdzające mogą stanowić narzędzie pomocnicze dla wnioskodawców i beneficjentów przy prowadzeniu autokontroli w danym obrzasze.

Listy sprawdzające