Skład Komisji Oceny Projektów (KOP) dla konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

23-07-2019, 18:28

Realizując zapisy § 12 ust. 7 Regulaminu Konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, poniżej przedstawiamy informację o składzie Komisji Oceny Projektów (KOP) wraz z wyróżnieniem funkcji członków KOP jako pracowników Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ze wskazaniem przewodniczącego i sekretarza KOP.

Pliki do pobrania