Aktualizacja listy częściowej nr 11 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.01-IW.03-00-002/17

11-03-2020, 10:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 marca 2020 r. aktualizację listy częściowej nr 11 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.01-IW.03-00-002/17.

Pliki do pobrania