Zapraszamy przedstawicieli instytucji publicznych na szkolenie w ramach działania 1.3.1 POIiŚ 2014-2020

09-02-2018, 10:29

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na szkolenie dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Poddziałanie 1.3.1: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Konkurs nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17

Termin: 19.02.2018 r., godz. 9:00-15:30; rejestracja od godz. 8:30.

Miejsce: NFOŚiGW, ul. Konstruktorska 3A, Warszawa, sala 102.

Zakres szkolenia:

  • kryteria wyboru projektów,
  • procedury zawierania umów z wykonawcami,
  • wypełnianie wniosku i kwalifikowalność kosztów.

Zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line (link przekierowujący).

Terminy zgłoszeń do dnia 14.02.2018 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Szkolenie jest bezpłatne, przewidywany poczęstunek dla uczestników.

 

UWAGA:

  • brak możliwości udziału w szkoleniu konsultantów (pracowników, ekspertów i in.)
  • w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo ograniczenia liczby zgłoszonych osób lub zmiany terminu szkolenia.

Pliki do pobrania