Prezentacje ze szkolenia dla Poddziałania 1.3.1

21-02-2018, 15:12

Prezentacje ze szkolenia zorganizowanego w dniu 19.02.2018 r. dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 I Oś priorytetowa: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Pliki do pobrania