Lista projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych

12-07-2018, 11:47

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs zgodnie z § 11 pkt. 17-20 Regulaminu konkursu nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17, poniżej publikuje listę projektów ocenionych pozytywnie pod względem kryteriów formalnych. W konkursie żaden z wniosków nie otrzymał negatywnej oceny formalnej.

Pliki do pobrania