Aktualizacja Harmonogramu Naboru

14-08-2018, 13:21

Harmonogram naboru konkursu zamkniętego nr POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 został zaktualizowany, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia kwestii dotyczącej możliwości aplikowania o środki w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przed podmioty lecznicze, a także licznymi prośbami wnioskodawców w sprawie wydłużenia terminu na uzupełnienie wniosków o dofinansowanie.

Pliki do pobrania