Zmiana Regulaminu konkursu nr 01.03.02-IW.03-00-003/17 dla Poddziałania 1.3.2

28-02-2019, 12:22

Informujemy, że w dniu 27.02.2019 r. Instytucja Pośrednicząca zaakceptowała zmiany w Regulaminie konkursu dla poddziałania 1.3.2.

Zmiany dotyczą następujących dokumentów:

- Harmonogram konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17,
- Regulamin konkursu nr POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17,
- Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – Ogłoszeniu o planowanym naborze,
- Załącznik nr 9 do Regulaminu Konkursu –  Regulaminie pracy Komisji oceny projektów.

Zmiany do Regulaminu konkursu są następujące:

  • wprowadzono możliwość zatwierdzania częściowych list projektów, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną i osiągnęły minimum punktowe na etapie oceny merytorycznej I stopnia,
  • zaktualizowano harmonogram konkursu.