Lista częściowa nr 2 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.02-IW.03-00-003/17

03-07-2019, 11:16

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 28 czerwca 2019 r. listę częściową nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.