Aktualizacja listy częściowej nr 2 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.02-IW.03-00-003/17

18-11-2019, 12:33

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 14 listopada 2019 r. aktualizację listy częściowej nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Pliki do pobrania