Aktualizacja listy częściowej nr 2 projektów ocenionych w ramach Konkursu nr 01.03.02-IW.03-00-003/17

11-03-2020, 15:17

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 9 marca 2020 r. aktualizację listy częściowej nr 2 ocenionych projektów w ramach konkursu 01.03.02-IW.03-00-003/17.

Pliki do pobrania