listach miast średnich i tracących funkcje społeczne i gospodarcze:

04-10-2017, 10:21

Listy miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczne i gospodarcze zostały określone w Pakiecie dla miast średnich przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju w ramach rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju:

  • lista 255 miast średnich oraz
  • lista 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

dostępne są na stronie: http://www.mr.gov.pl/rozwoj-miast