ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA VI NABORU - do 30.12.2019 r.

14-11-2019, 07:11

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie terminu zakończenia naboru.

W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 15.11.2019 r. na 30.12.2019 r.