ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA VI NABORU – DO 14.02.2020 R.

30-12-2019, 11:19
Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.01.01-IW.03-00-006/19 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie terminu zakończenia naboru. W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 30.12.2019 r. na 14.02.2020 r.