Zmiana Regulaminu Konkursu dla Działania 1.3.1 - UPROSZCZENIA !!!

20-05-2016, 14:55

W związku z koniecznością podjęcia pilnych działań usprawniających proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie dla poddziałania 1.3.1, zmianie ulega  Regulamin Konkursu (wraz załącznikami) nr POIS/1.3.1/1/2015.

Szczegółówe informacje w tym zakresie znajdują się pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,5,wazne-aktualizacja-dokumentow-konkursowych-uproszczenia-.html