Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17

31-10-2018, 09:12

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła pismem z dnia 30 października 2018 r. wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia oraz listę projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-K03/17.

Pliki do pobrania

lista projektow wybranych do dofinansowania.pdf
lista projektow wybranych do dofinansowania.pdf - (327,57 KB) Lista projektów wybranych do dofinansowania