WAŻNE: ZMIANA TERMINU ZAKOŃCZENIA V NABORU - do 29.07.2019 r.

19-06-2019, 10:52

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 (dalej: Regulamin konkursu) informujemy o następującej zmianie:

zmiana terminu zakończenia konkursu:
W Regulaminie konkursu zmianie ulega termin zakończenia naboru: z 28 czerwca 2019 r. na 29 lipca 2019 r.

W związku z powyższym każdy zapis w Regulaminie konkursu i jego załącznikach, wskazujący na termin 28 czerwca 2019 r. zostaje zamieniony na termin 29 lipca 2019 r.

Poniżej wskazujemy zmieniane dokumenty:

Regulamin konkursu:

§ 9 ust. 1: „Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 29 lipca 2019 r. w sposób opisany w niniejszym paragrafie."

Pozostałe zapisy, ulegające zmianie w konsekwencji zmiany wyżej opisanej:

Ogłoszenie konkursu:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie:

 od 30 kwietnia 2019 r. do 29 lipca 2019 r.

 Harmonogram Konkursu:

Termin zakończenia naboru: 29.07.2019 r.

Termin zakończenia oceny formalnej: do dnia 30.09.2019 r.

 

Zaktualizowane dokumenty zostały zamieszczone w ogłoszeniu o naborze.