Lista projektów ocenionych w oparciu o kryteria formalne

29-10-2019, 11:53
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 poniżej publikuje listę projektów z pozytywnym wynikiem z oceny formalnej, zakwalifikowanych do kolejnego etapu oceny.