Zaktualizowana lista projektów ocenionych w oparciu o kryteria formalne V konkurs

03-06-2020, 10:55

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs, zgodnie z Regulaminu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 poniżej publikuje zaktualizowaną listę projektów, które spełniły kryteria formalne i zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny