Wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkurs

21-08-2020, 11:58

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ 2014-2020 informuje, że Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia 20 sierpnia 2020 r., zatwierdziła wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19.