Zmiana budżetu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 i dokumentacji konkursowej

08-10-2020, 17:07

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 informujemy o następującej zmianie:

W celu objęcia dofinansowaniem wszystkich pozytywnie ocenionych projektów kryteriami formalnymi, merytorycznymi I i II stopnia Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Klimatu) wyraziła zgodę na zwiększenie budżetu konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19 o 191,94 mln PLN,  tj. z kwoty  200,00  mln PLN do kwoty 391,94 mln PLN, w tym:

  • 219,30 mln PLN – dla źródeł OZE;
  • 172,64 mln PLN – dla pozostałych źródeł.

W związku z powyższym, publikujemy zmienioną dokumentację konkursową tj.:

1. Regulamin konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19,

2. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – ogłoszenie o planowanym naborze.

Termin, od którego zmiany są stosowane: 07.10.2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż  aktualizacje niżej wymienionych list zostaną opublikowane na stronie internetowej niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez Instytucję Pośredniczącą:

  • Listę projektów finansowanych z alokacji dla pozostałych źródeł, ocenionych pozytywnie spełniających wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełniające kryteria merytoryczne II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19
  • Listę projektów finansowanych z alokacji dla źródeł OZE, ocenionych pozytywnie spełniających wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełniające kryteria merytoryczne II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

Pliki do pobrania