Aktualizacji List projektów wybranych do dofinansowania dla konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19

17-11-2020, 07:18

Zgodnie z treścią § 12 ust. 5 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ 2014-2020 informuje, iż w związku ze zwiększeniem budżetu konkursu oraz zakończeniem procedury odwoławczej, Instytucja Pośrednicząca (Ministerstwo Klimatu i Środowiska) zaakceptowała aktualizację następujących list:

  1.  Listy projektów finansowanych z alokacji dla pozostałych źródeł, ocenionych pozytywnie spełniających wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełniające kryteria merytoryczne II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19
  2. Listy projektów finansowanych z alokacji dla źródeł OZE, ocenionych pozytywnie spełniających wymagane minimum punktowe po ocenie merytorycznej I stopnia oraz spełniające kryteria merytoryczne II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-005/19.

Pliki do pobrania