Aktualizacja Harmonogramu konkursu

24-10-2019, 07:09

Aktualizacja Harmonogramu konkursu

Zgodnie z treścią § 17 ust. 6 Regulaminu konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 (dalej: Regulamin konkursu)

informujemy, iż zaktualizowany został Harmonogram konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.

Tekst jednolity Regulaminu konkursu zamkniętego nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18