Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18

31-10-2019, 10:39
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Wdrażająca POIiŚ 2014-2020 informuje, że Instytucja Pośrednicząca, pismem z dnia 31 października 2019 r., zatwierdziła wyniki oceny merytorycznej I i II stopnia w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.